Trà Vinh thu hồi hơn 18,5 tỷ đồng tiền thất thu ngân sách

18:43 25/08/2020
Quá trình thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất (SDĐ) cho đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, từ năm 2011 đến 2019, các tổ chức, cá nhân thực hiện còn chủ quan, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến 154 hồ sơ bị người khác lợi dụng, gây thất thoát gần 24 tỷ đồng và 147m2 đất ở.

Theo thông báo kết luận do Chánh thanh tra tỉnh Trà Vinh vừa ký ban hành, tổng số hồ sơ được miễn, giảm tiền SDĐ trên địa bàn Trà Cú là 544. Cụ thể có 3 hồ sơ giao đất, 15 hồ sơ công nhận quyền SDĐ và 526 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ. 

Đoàn Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra 366 hồ sơ/544 hồ sơ, phát hiện 154 hồ sơ thực hiện không đúng quy định, bị người khác lợi dụng trục lợi. Cụ thể, 1/15 hồ sơ công nhận quyền SDĐ, không đúng quy định với diện tích đất ở 147 m2. 153 hồ sơ chuyển mục đích SDĐ, bị người khác lợi dụng gây thất thu ngân sách gần 24 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều hộ gia đình chính sách tại Trà Vinh, bị người khác lợi dụng để trục lợi chính sách.

Theo kết luận thanh tra, chính sách miễn, giảm tiền SDĐ nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các hộ dân tộc thiểu số. Việc này nhằm giúp họ có đầy đủ quyền hợp pháp về đất ở, nhà ở khi được cấp chứng nhận. Tuy nhiên sau đó nhiều đối tượng lợi dụng các hộ dân tộc thiểu số để trục lợi. Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập tổ công tác tự kiểm tra, rà soát và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chỉ đạo thanh tra vào cuộc. 

Sau khi có kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định thu hồi 147m2 đất ở nêu trên, giao UBND huyện Trà Cú xử lý. Ban hành quyết định thu hồi hơn 21 tỷ đồng liên quan đến 67 đối tượng với 136 hồ sơ, đã lợi dụng chính sách để trục lợi. Đến nay đã nộp thu hồi hơn 18,5 tỷ đồng, số tiền còn lại đang trong quá trình thực hiện.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật hai cá nhân; kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, trong giai đoạn giữ chức vụ xảy ra sai phạm. Các cơ quan tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật 38 cá nhân liên quan và kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nhiệm 32 cá nhân.

Văn Vĩnh