Quy định về kiểm dịch động vật khi quá cảnh

13:57 30/07/2015
Hỏi: Cho tôi hỏi về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu quá cảnh lãnh thổ Việt Nam như thế nào? Nguyễn Văn Hoài (Hà Nội)

Trả lời: Luật Thú y vừa được công bố và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2016 quy định khá rõ vấn đề này. Đối với kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chủ hàng phải thực hiện như sau: Làm theo hướng dẫn của Cục Thú y trong quá trình lưu giữ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên lãnh thổ Việt Nam; trường hợp cần thay đổi lộ trình vận chuyển hoặc thay đổi cửa khẩu thì phải được chấp thuận bằng văn bản của Cục Thú y.

Không tự ý bốc dỡ hàng, tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, trừ trường hợp cần thiết phải có sự chứng kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y; trong trường hợp cần thay đổi phương tiện vận chuyển thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Cục Thú y. Không để động vật tiếp xúc với động vật trong nước, chỉ được phép thả động vật để cho ăn, uống hoặc trường hợp đặc biệt khi cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cho phép và giám sát.

Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải bảo đảm không làm rơi vãi chất thải trên đường đi. Xác động vật, chất thải, chất độn, thức ăn thừa của động vật, dụng cụ chứa đựng phát sinh trong quá trình vận chuyển phải được thu gom, xử lý tại địa điểm theo hướng dẫn của Cục Thú y.

Trong trường hợp động vật, sản phẩm động vật được vận chuyển bằng container hoặc phương tiện đóng kín khác, nếu phát hiện phương tiện chuyển, dấu niêm phong kẹp chì có biểu hiện bất thường, Cục Thú y yêu cầu chủ hàng mở container, phương tiện vận chuyển để kiểm tra vệ sinh thú y với sự chứng kiến của cơ quan hải quan và chủ hàng.

Ban PL-BĐ