Phát hiện sai phạm dự án kè bờ sông Maspero gần 690 triệu đồng

09:02 04/09/2018
Mới đây, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng công trình kè bờ sông Maspero (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), do Ban quản lý dự án 1 (BQLDA1) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, chủ đầu tư kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành, quản lý dự án; các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm như lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế; nghiệm thu thanh toán không đúng thực tế thi công. Tổng sai phạm qua thanh tra là gần 690 triệu đồng. Trong đó, dự toán thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế trên 487 triệu đồng, thi công thiếu khối lượng so với thiết kế được duyệt trên 201 triệu đồng…

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo BQLDA1 tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các sai phạm; yêu cầu Giám đốc BQLDA1 xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (thuộc chủ đầu tư) để xảy ra sai phạm trên, thu hồi trên 487 triệu đồng, trong đó Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương trên 233 triệu đồng; Công ty CP và Chuyển giao công nghệ thủy lợi trên 154 triệu đồng; Công ty TNHH Toàn Tâm trên 99 triệu đồng; giảm trừ thanh toán chi phí xây lắp trên 201 triệu đồng do nghiệm thu chưa đúng quy định (đối với đơn vị thi công  là Công ty xây dựng Vũ Bách).

Dự án kè bờ sông Maspero được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt vào ngày 31-10-2006 do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư và được triển khai thực hiện vào năm 2009.

Đ.Văn – C.X