Mã số thuế cấp cho người nộp thuế được sử dụng suốt đời

10:23 01/05/2015
Liên quan đến những vướng mắc của các cục thuế địa phương khi thực hiện cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người phụ thuộc, Tổng cục Thuế khẳng định nguyên tắc mã số thuế đã cấp cho người phụ thuộc hay người nộp thuế là duy nhất và được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó đối với cơ quan Thuế. 
Đáng chú ý, trường hợp người phụ thuộc từ 14 tuổi trở lên được cấp mã người phụ thuộc căn cứ theo CMND, thì mã số thuế người phụ thuộc chính là mã số thuế TNCN... 
PV