Giao Công binh phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép tại Quảng Nam

09:19 19/05/2021
Sau khi cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc tuyên truyền, vận động, giải tán, đưa hết số người dân khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực quy định, Bộ Quốc phòng thống nhất sử dụng lực lượng chuyên môn (Công binh) và thuốc nổ để tiến hành phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép tại huyện Nam Giang, Quảng Nam.

Sáng 19/5, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa nhận được công văn phúc đáp của Bộ Quốc phòng về việc tỉnh Quảng Nam đề nghị sử dụng lực lượng, phương tiện, trang bị của Quân đội để xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang.

Một điểm khai thác vàng trái phép trong khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang.

Theo đó, Bộ Quốc phòng nhất trí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5 phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để giải quyết tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực huyện Nam Giang.

Sau khi cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc tuyên truyền, vận động, giải tán, đưa hết số người dân khai thác vàng trái phép ra khỏi khu vực quy định, được phép sử dụng lực lượng chuyên môn (Công binh) và thuốc nổ để tiến hành phá hủy các hầm, lò khai thác vàng trái phép.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phá hủy hầm, lò khai thác vàng trái phép, Bộ Quốc phòng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các lực lượng chức năng của địa phương tham gia bảo vệ hiện trường bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ, tránh để xảy ra các sự cố.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam khảo sát thực tế các hầm, lò khai thác vàng trái phép tại huyện Nam Giang.

Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 chỉ đạo và phê duyệt Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam về việc sử dụng lực lượng, thuốc nổ, phương án tham gia phá, dỡ hầm, lò khai thác vàng trái phép; quá trình triển khai, thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Quân đội; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Được biết, những năm qua, tình trạng khai thác vàng trái phép trong khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh, huyện Nam Giang diễn ra dai dẳng, khó kiểm soát. Mặc dù chính quyền các cấp tại tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức các đợt truy quét, đẩy đuổi song vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng “vàng tặc” tại huyện Nam Giang.
Ngọc Thi