Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ hủy gói thầu 210 tỷ đồng mua kit test nhanh COVID-19

Thứ Bảy, 25/09/2021, 16:05

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm test nhanh kháng nguyên COVID-19, có trị giá 210 tỷ đồng nhưng bất ngờ sau đó đã thu hồi quyết định này…

Ngày 25/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã thu hồi quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19 với trị giá gói thầu được phê duyệt là 210 tỷ đồng và các quyết định có liên quan.

Theo đó, để đảm bảo việc mua sắm, sử dụng vật tư trong phòng, chống COVID-19 hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và công điện của Văn phòng Chính phủ, Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định tạm dừng triển khai gói thầu mua sắm test kháng nguyên COVID-19.

Để tạm dừng việc này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi các quyết định có liên quan, trong đó có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu mua sắm test kháng nguyên trị giá 210 tỷ đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ hủy gói thầu 210 tỷ đồng mua kit test nhanh COVID-19 -0
Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khống chế được dịch COVID-19.

Trước đó, dựa trên tờ trình của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, báo cáo của Sở Y tế, ý kiến của các sở, ngành chức năng, ngày 15/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm các bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19 với trị giá gói thầu được phê duyệt là 210 tỷ đồng. Bên mời thầu là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thời gian lựa chọn nhà thầu là trong quý 3/2021.

Sau đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn của gói thầu này. Kết quả, Công ty CP Armephaco trúng thầu với giá 202,5 tỷ đồng. Trong ngày 22/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành công văn thay đổi, giảm giá test nhanh COVID-19 xuống còn 135.000 đồng/mẫu (trước đây là 175.000 đồng/mẫu).

Phú Lữ
.
.
.