Tăng cường kiểm tra kê đơn thuốc điều trị ngoại trú

Thứ Năm, 23/06/2022, 07:19

Theo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, trong thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, có một số cơ sở và người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chưa nghiêm túc quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú…

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Y tế có văn bản gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế các bộ, ngành khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư số 18/2018/TT-BYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt tại các khoa khám bệnh của bệnh viện và phòng khám trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra kê đơn thuốc điều trị ngoại trú -0
Ảnh minh họa.

Chỉ đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bản thực hiện việc kê đơn thuốc theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của bệnh viện. Chỉ đạo Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát kê đơn an toàn, hợp lý và hiệu quả.

T.H
.
.
.