Sửa đổi quy định đấu thầu thuốc ở các bệnh viện công lập

Thứ Sáu, 17/03/2023, 08:27

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 06/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, Thông tư 06 sửa đổi gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có thể có một hoặc nhiều thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu, mỗi thuốc là một phần của gói thầu. Theo quy định tại Thông tư 15, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị phải tham khảo giá thuốc và dược liệu trúng thầu trong vòng 12 tháng trước của các cơ sở y tế do Bộ Y tế công bố trên Trang thông tin điện tử để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng thuốc.

Sửa đổi quy định đấu thầu thuốc ở các bệnh viện công lập -0
Đấu thầu thuốc hiện nay là vấn đề khó khăn của các bệnh viện.

Tại Thông tư 06 sửa đổi thành giá thuốc, dược liệu, vị thuốc cổ truyền trúng thầu theo nhóm tiêu chí kỹ thuật của các cơ sở y tế hoặc trúng thầu tập trung cấp địa phương trong vòng 12 tháng trước hoặc trúng thầu tập trung cấp Quốc gia, đàm phán giá còn hiệu lực của thoả thuận khung được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế. Trường hợp chưa được công bố trên Trang thông tin điện tử thì căn cứ quyết định trúng thầu hoặc thông báo trúng thầu hoặc thông tin công khai theo quy định tại khoản 6, Điều 20, Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Thông tư 06 đã tạo điều kiện cho các cơ sở y tế trong đấu thầu thuốc, khắc phục tình trạng thiếu thuốc hiện nay.

Trần Hằng
.
.
.