Đảm bảo quyền lợi người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội trong dịp Tết

Thứ Ba, 06/02/2024, 07:01

Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Đây là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương và hai cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh tới người dân, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh bảo hiểm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh về chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

baohiemyte20240205173429.jpg -0
Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục Bảo hiểm y tế.    

Đồng thời, tổng hợp danh sách người bệnh bảo hiểm y tế phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong dịp Tết, đề nghị cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục bảo hiểm y tế, tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị.

Trước đó, nhằm góp phần chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động trong dịp Tết theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các địa phương và các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp phục vụ nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động trong dịp Tết Giáp Thìn, như: tập trung, chủ động và bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ được giao trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán theo phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”.

Tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có, phát huy lợi thế của hệ thống dữ liệu công nghệ thông tin và mã định danh của từng người tham gia, đẩy mạnh giao dịch điện tử, tiếp tục cải cách, rút gọn tối đa thủ tục hành chính, thời gian, đảm bảo chi trả đúng - đủ - kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia và thụ hưởng.

Đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tập trung cải cách thủ tục, giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tốt quyền lợi người tham gia và người thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; phân công cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, trực tiếp để trả kết quả kịp thời hạn và tiến độ theo quy định, đồng thời, thường xuyên theo dõi hệ thống hạ tầng và ứng cứu sự cố an toàn thông tin khi phát sinh. Đồng thời, bố trí bộ phận giám định thường trực để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được người dân phản ánh qua đường dây nóng hoặc đến gặp trực tiếp. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các địa phương tạm ứng, thanh quyết toán đầy đủ, kịp thời kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định; thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với cơ sở khám, chữa bệnh để đảm bảo đủ thuốc, hoá chất, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong danh mục được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết; cấp, đổi, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế kịp thời; tiếp nhận ngay hồ sơ và thu tiền đóng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nộp tiền mà không thông qua tổ chức dịch vụ; tăng cường truyền thông, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân để được nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, sở, ban, ngành để triển khai các hoạt động hỗ trợ, chăm lo và đảm bảo đời sống, an sinh xã hội cho người dân theo các chương trình, kế hoạch trên địa bàn. Bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của ngành về việc tạm giao kế hoạch thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024 để quyết liệt triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo, phân công các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không để ảnh hưởng đến việc giải quyết các thủ tục hành chính về quyền và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Chung tay, đồng hành cùng Chính phủ trong việc chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân trong cả nước, hằng năm vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng đến người lao động và nhân dân.

Thông qua các hoạt động trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn lan tỏa hơn nữa lợi ích, giá trị, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để ngày càng có nhiều người dân được tham gia bảo hiểm xã hội, được chăm sóc sức khỏe bằng chế độ bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước.

Góp phần đảm bảo quyền lợi cho người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được đầy đủ, kịp thời nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2/2024 trong cùng một đợt chi trả tháng 1/2024.

Hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người hưởng các chế độ hưu trí và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua các hình thức linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân. Trong đó, có khoảng 64% số người hưởng qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị (vượt 4% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).

Chu Thanh Vân
.
.
.