Triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung

17:42 07/05/2021
Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố đảm bảo việc các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly.


Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Sở TT&TT về việc thực hiện công điện số 597/CĐ-BCD liên quan đến hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống COVID-19.

Theo đó, Bộ TT&TT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định.

Đồng thời lên kế hoạch triển khai sớm nhất, phấn đấu để việc kết nối với hệ thống giám sát tập trung được hoàn thành trước ngày 10/5.

Hiện Bộ TT&TT đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng hệ thống giám sát và phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố triển khai việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ TT&TT chỉ định.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai hệ thống kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề nghị UBND các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn cử đầu mối đại diện của cơ sở cách ly phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên, gửi danh sách tổng hợp qua Sở TT&TT địa phương; tổng hợp kết quả thực hiện hàng ngày gửi Bộ TT&TT.

Huyền Thanh
.
.
.