Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị chạy thận nhân tạo

14:03 11/06/2017
Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Sở Y tế Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các đơn vị chạy thận nhân tạo. Những đơn vị không bảo đảm đủ điều kiện mà vẫn hoạt động sẽ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo đơn vị và các bộ phận liên quan.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị có đơn nguyên thận nhân tạo trên địa bàn rà soát lại quy trình chuyên môn kỹ thuật đã được phê duyệt; các bước, thời gian chạy, thời gian bảo dưỡng máy; bảo đảm quy trình vô khuẩn cho từng bệnh nhân. 

Các đơn vị phải thực hiện đúng phạm vi chuyên môn được phê duyệt và đáp ứng về số giường, cơ sở vật chất, nguồn nước, số cán bộ được đào tạo.

Hà Nội kiểm tra đột xuất các đơn vị chạy thận nhân tạo

Cơ sở y tế nào chưa đủ điều kiện nêu trên thì sẽ phải tạm dừng để đầu tư, nâng cấp và bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật phù hợp. Về trang thiết bị, nếu hết khấu hao thì phải thanh lý, không được sử dụng vì không bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Được biết, hiện ngành Y tế Thủ đô có 12 bệnh viện trong và ngoài công lập có khoa thận nhân tạo hoặc đơn nguyên thận nhân tạo với 249 máy thận nhân tạo, đang điều trị cho 1.120 bệnh nhân.

Hải Châu