Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép trang thiết bị y tế

18:04 18/11/2020
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cấp mới, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế; tư vấn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế vì mục đích thương mại từ ngày 1/5/2021. 


Chiều 18/11, Bộ Y tế công bố Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế. Theo đó, Hội đồng có 17 thành viên do GS.TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có bộ phận giúp việc là Thư ký Hội động đặt tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế. 

Tổ trưởng Tổ Thư ký là ông Nguyễn Tử Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi công bố

Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cấp mới, gia hạn số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế; tư vấn cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế vì mục đích thương mại từ ngày 1/5/2021.

 Theo Bộ Y tế, việc thành lập Hội đồng nhằm minh bạch và công khai toàn bộ hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế. Đây là một trong những cải cách mà Bộ Y tế đang thực hiện rất quyết liệt, nhằm tăng cường công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế. 

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng

Phát biểu tại buổi công bố, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Hội đồng cố gắng phát huy để triển khai hoạt động cấp phép nhanh chóng, hiệu quả, đúng pháp luật trên tinh thần là tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân, nhưng phải đúng quy định hiện hành.


Trần Hằng