Trưng bày 100 tác phẩm ảnh xuất sắc về di sản Việt Nam

09:25 05/12/2014
Ngày 4/12, triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 do Hội Di sản Việt Nam – Tạp chí Việt Nam Heritage tổ chức, đã khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm gồm là 100 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh di sản Việt Nam, của 18 tác giả ở khu vực phía Bắc, trong đó có 6 tác giả ở Hà Nội. Có 1 bộ ảnh (8 ảnh) “Nét xưa ngoại thành” của tác giả Hồng Trọng Mậu được sáng tác tại Hà Nội.

Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp và những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn. Cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm, trong đó 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh. Tác giả nhỏ tuổi nhất của cuộc thi là 10 tuổi, tác giả lớn tuổi nhất của cuộc thi là 83 tuổi.

Giải nhất ảnh đơn thuộc các lĩnh vực thiên nhiên, đời sống, di sản văn hóa phi vật thể được trao cho các tác phẩm “Tuyết Sa Pa” (Phạm Bằng), “Ánh đèn đêm hội” (Lê Trọng Khang), “Gái Thượng Phong” (Nguyễn Thành Vương). Giải nhất ảnh bộ được trao cho tác phẩm “Mây núi Bắc Sơn” (tác giả Nguyễn Phụng Chí).

Dạ Miên