Triển lãm “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường”

09:56 18/12/2013
Ngày 17/12, triển lãm “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường” đồng loạt khai mạc tại 3 địa điểm: Nhà văn hóa Thanh Niên, Cung văn hóa Lao động TP HCM và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP HCM.

Do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM tổ chức nhằm phổ biến, giới thiệu kết quả của Đảng bộ, nhân dân TP HCM trong học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là giới thiệu  rộng rãi các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ hơn 5.000 tập thể, cá nhân được chọn biểu dương ở cấp quận, huyện và tương đương quận, huyện, thành phố đã chọn biểu dương 661 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các hình ảnh được trưng bày tại triển lãm “Những tấm gương bình dị - Tỏa sáng giữa đời thường” góp phần lan tỏa rộng hơn về những con người, việc làm tốt đẹp trong cuộc sống thường ngày được ghi nhận trong quá hình nỗ lực thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua

N.H.