Thành lập tủ sách Biển đảo Việt Nam

05:42 19/06/2014
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tủ sách "Biển đảo Việt Nam" được biên soạn và xuất bản phục vụ bạn đọc, đặc biệt là thầy cô giáo và học sinh từ mùa hè 2014.

Được coi là hoạt động nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân nói chung, nhà trường nói riêng, tủ sách bao gồm nhiều bộ sách, tập hợp và hệ thống tư liệu quý giá về biển, đảo Việt Nam, cung cấp các kiến thức cơ bản về các vấn đề: chủ quyền biển, đảo của tổ quốc, phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo, kỹ năng ứng phó với thiên tai.

Bộ sách chuyên đề về biển đảo Việt Nam gồm các chủ đề : Dạy - học về biển, đảo Việt Nam, Tư liệu về biển, đảo Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ sách "Giáo dục về biển - đảo Việt Nam" gồm 3 tập cung cấp những kiến thức chung về giáo dục biển, đảo, các phương pháp giáo dục trong và ngoài giờ lên lớp, cung cấp các mẫu hoạt động giáo dục về biển, đảo có tính thực tiễn cao...

Một số tập sách nổi bật trong tủ sách Biển đảo Việt Nam.

Bộ sách "Kể chuyện biển, đảo Việt Nam" gồm 4 tập cung cấp hệ thống tư liệu về lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng biển, đảo Việt Nam.

Bộ sách về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cung cấp rất nhiều bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo này qua các thời kỳ, những bài báo, tư liệu viết về cuộc sống của người dân và người lính nơi đầu sóng ngọn gió, các hoạt động kết nối nghĩa tình, thắm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp, tạo nên sự đổi thay kỳ diệu của Trường Sa

N.Nguyễn