Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy trong hoạt động văn hóa

06:09 08/06/2021
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 (từ ngày 1 đến 30/6), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và Sở VHTT&DL, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Theo đó, các đơn vị trực thuộc Bộ lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2021.

Thông qua các chương trình, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trưng bày, triển lãm, các cuộc thi sáng tác tranh, tiểu phẩm, quảng bá du lịch… để lồng ghép tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, gia đình và xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học; kết hợp giữa nhà trường và chính quyền địa phương về phòng, chống ma túy…

N.Nguyễn