Hà Nội:

Hơn 50.000 người tham gia chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện

08:38 19/05/2015
Thành đoàn Hà Nội vừa phát động chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2015. Đây là năm thứ 16 tuổi thẻ Thủ đô tham gia chiến dịch tình nguyện với 6 nội dung trọng tâm, có sự tham gia của 50 nghìn lượt người.

Tại chương trình lần này, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra quân 12 đội hình chuyên trong chiến dịch mùa hè Thanh niên tình nguyện như: Đội hình Hà Nội xanh; Đội hình Hà Nội nghĩa tình; Đội hình phản ứng nhanh về giao thông; Đội hình Tiếp sức mùa thi…

Đây là cơ hội để các bạn đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, cũng như tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, công hiến và trưởng thành.

T.H.