Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Bài chòi

07:45 26/12/2014
Ngày 25/12/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, đã phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức tọa đàm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản “Tục chơi Bài chòi của người Việt” tại Quảng Trị.

Việc tọa đàm, bên cạnh mục đích trên (bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật dân gian này), còn góp phần vào việc hoàn thiện hồ sơ “Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam”, để đề cử quốc gia, để quốc gia đề nghị UNESCO công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong số những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, diễn xướng dân gian ở các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á, Bài chòi là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian sinh động, bởi trong đó có sự kết hợp khéo léo cả thơ, nhạc, hát, diễn xuất, ứng tác…

Ở Việt Nam, Bài chòi được hình thành và tồn tại qua nhiều thế kỷ, phổ biến từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Từ năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa Bài chòi vào danh sách lập hồ sơ đề cử quốc gia trong giai đoạn 2012-2016 trình UNESCO xét duyệt và ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thanh Bình