Quy định mới nhất về mức hỗ trợ dành cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thứ Sáu, 19/04/2024, 16:29

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định về điều kiện, mức hỗ trợ cho người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong các trường hợp bị ốm đau, bị thương, bị tai nạn và bị chết khi thực hiện nhiệm vụ. 

Theo đó, Điều 5 Nghị định quy định, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm y tế mà trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

Về mức hỗ trợ, Nghị định quy định, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Quy định mới nhất về mức hỗ trợ dành cho người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở -0
Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện. 

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thuộc một trong các trường hợp sau đây: Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định; cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân; tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ; tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6 Nghị định quy định về điều kiện, chế độ của người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ. Theo đó,  điều kiện được hưởng chế độ, chính sách gồm các trường hợp sau: Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ; trong khoảng thời gian và tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

Về mức hưởng, Nghị định quy định, trường hợp bị tai nạn, trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Trường hợp tai nạn dẫn đến chết, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nguyễn Hương
.
.
.