Chuyển đổi số không thể nửa vời mà phải toàn diện

Thứ Sáu, 12/01/2024, 17:54

Chiều 12/1, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã có buổi nói chuyện với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật về chuyển đổi số.  

Trong những năm qua, ngành xuất bản đã đẩy mạnh chuyển đổi số, thể hiện qua các hoạt động giới thiệu, phát hành sách trên không gian mạng, trên các sàn thương mại điện tử hay hoạt động xuất bản điện tử. Xuất bản điện tử đã và đang trở thành một mũi nhọn thúc đẩy sự phát triển của ngành, có thể thấy rõ nhất qua việc tăng trưởng mạnh mẽ số lượng xuất bản phẩm điện tử. Cách đây 9 năm (năm 2015) mới có hơn 1 nghìn đầu sách điện tử được xuất bản thì năm 2022, toàn ngành có 3.200 đầu sách và năm 2023 là 4.600 đầu sách điện tử được xuất bản.

“Làm thật, giá trị thật” để chuyển đổi số toàn diện hoạt động xuất bản -0
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về chủ đề chuyển đổi số với cán bộ, biên tập viên NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến ngành xuất bản, với vai trò là đơn vị nòng cốt của ngành xuất bản, NXB Chính trị quốc gia Sự thật không thể đứng ngoài xu thế chung, thậm chí còn phải trở thành đơn vị đi tiên phong, là “đầu tàu” trong hành trình chuyển đổi số, để tạo động lực thúc đẩy sự tăng tốc của chuyển đổi số xuất bản.

Tại buổi nói chuyện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn cuộc cách mạng về công nghệ, hay nói một cách khác là thay đổi cách mình làm quan trọng hơn là vấn đề công nghệ. Chuyển đổi số phải từ người lãnh đạo, thay đổi tư duy của người lãnh đạo. Chuyển đổi số không thể nửa vời mà phải toàn diện thì mới mang lại giá trị thực sự.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã giải đáp các câu hỏi về chuyển đổi số, qua đó cho thấy rõ cơ hội lịch sử chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nói chung và của ngành xuất bản nói riêng; những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại cũng như những thách thức, những yêu cầu cốt lõi nhất khi tiến hành chuyển đổi số.

“Làm thật, giá trị thật” để chuyển đổi số toàn diện hoạt động xuất bản -0
NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông ký kết Chương trình phối hợp công tác.

Nhân dịp này, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết Chương trình phối hợp công tác. Theo đó, trong thời gian tới, 2 cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp trên các nội dung, như: Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của Nhà xuất bản; phát triển nền tảng xuất bản, phát hành điện tử; đẩy mạnh xuất bản sách về chuyển đổi số theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên và cán bộ của Nhà xuất bản…

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc ký kết, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, 2 đơn vị sẽ làm thực hiện theo phương châm “làm thật, giá trị thật” để chuyển đổi số toàn diện hoạt động của NXB Chính trị quốc gia Sự thật là NXB hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao, xứng tầm là một cơ quan xuất bản của Trung ương Đảng.

Ngô Khiêm
.
.
.