Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tiếp thu, chỉnh lý rất khoa học, phù hợp với thực tiễn
19:07 18/08/2023

Mục tiêu của việc xây dựng luật nhằm tạo cơ sở pháp lý để sắp xếp, kiện toàn lại 3 lực lượng sẵn có là bảo vệ dân phố, dân phòng và Công an xã bán chuyên trách thành 1 tổ chức với chức năng, nhiệm vụ tập trung, làm nòng cốt hỗ trợ Công an chính quy bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở không trùng lặp với nhiệm vụ của Công an cấp xã và chính quyền
10:58 20/06/2023

Theo dự án luật, sẽ kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (BVANTT) ở cơ sở và được bố trí theo mô hình tổ BVANTT ở thôn, tổ dân phố, đơn vị dân cư tương đương.

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở: Không tăng chi ngân sách nhà nước
05:23 26/05/2023

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì xây dựng sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây. Theo Bộ Công an, với việc sắp xếp, kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo dự án Luật sẽ không làm tăng số lượng người tham gia hoạt động, không tăng chi ngân sách nhà nước.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu đòi hỏi khách quan
07:40 08/05/2023

Theo dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 31 điều. Dự án Luật này được thông qua đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự, sự ổn định cho đất nước, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, phát triển và hạnh phúc. Khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở ban hành có hiệu lực sẽ mang lại vai trò quan trọng thiết thực.

Tạo hành lang pháp lý để lực lượng  tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực hiện nhiệm vụ (Bài cuối)
10:07 26/03/2023

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là dự án luật quan trọng do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Dự án Luật sẽ sắp xếp, kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ và các chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thành một lực lượng chung với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Báo CAND đã có cuộc trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội xoay quanh sự cần thiết ban hành Luật cũng như vai trò của lực lượng này trong công tác đảm bảo ANTT đáp ứng yêu cầu tình hình hiện nay.

Bám sâu, bám sát địa bàn (bài 1)
08:52 24/03/2023

Từ những vùng nông thôn địa bàn rộng, cho đến các khu vực thành thị, dân cư tập trung đông đúc với tình hình an ninh trật tự (ANTT) phức tạp, bên cạnh lực lượng Công an chính quy luôn cần sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng.