Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Thứ Năm, 19/01/2023, 19:43

Tại Kỳ họp thứ 18, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định hình thức kỷ luật đối với 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hồ Phước Thành, Đỗ Tiến Đông và Kpă Thuyên vì liên quan dự án sân golf Đắk Đoa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành các Quyết định: 22/QĐ-TTg, 23/QĐ-TTg, 24/QĐ-TTg ngày 19/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai -0
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hồ Phước Thành. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 18 diễn ra ngày 10 và 11/8/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định hình thức kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm liên quan dự án sân golf Đắk Đoa ở tỉnh Gia Lai.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm các ông: Hồ Phước Thành, Đỗ Tiến Đông (Phó Chủ tịch Thường trực) và Kpă Thuyên.

Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có các Quyết định:

Quyết định số 1081/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 627-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Quyết định số 1082/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 628-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng.

Quyết định số 1083/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông KPă Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 19/8/2022 về thi hành kỷ luật đảng./.

Theo Vietnamplus
.
.
.