Liên quan đến vụ Việt Á, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xin thôi chức

Thứ Sáu, 25/11/2022, 17:25

Ngày 25/11, thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Thống nhất cho ông Nguyễn Văn Thành thôi chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh -0
Ông Phạm Văn Thành.

Trước đó, vào ngày 20/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1104/QĐ-TTg thi hành kỷ luật Cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Thành, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành khi còn giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, đã có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit test của Công ty Việt Á.

Văn Minh
.
.
.