Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách và hoạt động tư pháp

08:32 18/06/2015
Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền vừa được ký kết với mục tiêu thực hiện việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Ngày 17/6, tại Hà Nội, các đồng chí: Lê Thị Thu Ba, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (gọi tắt là BCĐ Cải cách tư pháp TƯ); Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Nguyễn Đăng Tiến, Tổng giám Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Nguyễn Đức Lợi, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã ký kết Chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền.

Chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện một số cơ quan, ban, ngành của Trung ương.

Lễ kí kết chương trình phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền giữa Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh:Văn Hiếu.

Chương trình phối hợp này nhằm thực hiện việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, hướng tới mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Thị Thu Ba cho biết, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đề ra nhiệm vụ “tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về hoạt động tư pháp”. Ngày 15/8/2014, BCĐ Cải cách tư pháp TƯ ban hành Kế hoạch số 38-KH/CCTP về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Thời gian qua, công tác này được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, nhất là thông tin tuyên truyền trên báo chí. Việc xây dựng chương trình phối hợp giữa BCĐ Cải cách tư pháp TƯ với VTV, VOV, TTXVN là một sự cam kết với quyết tâm chính trị cao của các cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, tạo bước ngoặt thúc đẩy việc thực hiện ngày càng hiệu quả hơn.

Cao Hồng