Ý kiến tâm huyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

06:31 12/10/2020
Trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/10, tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. PV Báo CAND đã ghi lại một số ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Trung tướng Phạm Bình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B01: Dấu ấn quan trọng của Lực lượng Tình báo trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng uỷ Công an Trung ương lần thứ VI, trong nhiệm kỳ vừa qua, lực lượng Tình báo (LLTB) CAND đã chủ động nắm bắt, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và các đối tượng, đối tác; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược góp phần bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia  Việt Nam.

Đó là vấn đề liên quan như: Vấn đề chủ quyền, lãnh thổ, lãnh hải, việc thúc đẩy quan hệ với các nước lớn, các nước trong khu vực và biện pháp ứng xử trước những vấn đề quốc tế nhạy cảm; đánh giá, dự báo về tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với trật tự thế giới, cạnh tranh nước lớn, cục diện chính trị, an ninh, kinh tế... và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nắm tình hình và tham mưu phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô, hoàn thiện thể chế pháp luật và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam với các đối tác...

Nhiệm kỳ qua, LLTB cũng đã xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ nhằm thực hiện các chủ trương, chính sách của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật... góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp quan trọng vào thành công các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đấu tranh vô hiệu hoá các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động lưu vong; thu hút chất xám, nguồn vốn, công nghệ, góp phần phục vụ hiệu quả công cuộc hội nhập kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Thông qua kênh hợp tác quốc tế chuyên ngành, LLTB cũng đã chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng tới chính phủ các nước, góp phần giải quyết nhiều vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy quan hệ với một số nước lớn, láng giềng có bước phát triển mới. Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị và Nghị định 01 của Chính phủ về tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, LLTB đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các đơn vị Tình báo, tập trung sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp quy, quy chế phối hợp, thoả thuận hợp tác... đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; thời gian tới, LLTB sẽ tiếp tục phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Công an giao phó; làm tốt vai trò “đi trước mở đường”, xung kích từ tuyến ngoài, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới; đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới”…

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ: Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, phục vụ sự nghiệp đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ANCTNB, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới và hội nhập sâu rộng của đất nước. Đảng bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức quán triệt đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước để cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch công tác nghiệp vụ chuyên sâu.

Cục ANCTNB tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp về bảo vệ ANCTNB, thông tin truyền thông, an ninh tư tưởng - văn hóa; chống “diễn biến hòa bình”, chống địch phá hoại tư tưởng; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hàng trăm sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn của đất nước…

Trọng tâm xuyên suốt thời gian qua là công tác bảo đảm ANCTNB phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo đó, Cục ANCTNB đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng trong rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội Đảng theo quy trình, quy định, đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật có thể được cơ cấu vào cấp ủy hoặc đi dự đại hội cấp trên”.

Đảng ủy Cục đã thực hiện có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 35 của Bộ Công an; tổ chức điều phối, hướng dẫn, chỉ đạo Ban chỉ đạo 35 Công an các địa phương, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với xử lý, triệt phá tin giả, tin xấu độc; kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng ANCTNB toàn quốc các giải pháp ứng phó, xử lý đại dịch COVID-19; phối hợp điều tra, xác minh, đề xuất xử lý hàng trăm vụ việc, vụ án phức tạp liên quan đến các sai phạm trên các lĩnh vực phụ trách; tham mưu tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước...

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự: Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Cục Cảnh sát hình sự đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của lãnh đạo cấp uỷ các cấp, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và từng cán bộ đảng viên.

Qua đó, chủ động tham mưu với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội với mục tiêu nhằm kéo giảm tội phạm; chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước, đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) hình sự trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Cảnh sát hình sự  đề xuất một số giải pháp như sau: (1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy CATW về công tác đấu tranh PCTP.

Chủ động tham mưu, đề xuất các cấp, các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những hạn chế, sơ hở, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác PCTP. (2) Tham mưu cho lãnh đạo các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc trong công tác PCTP; phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp cơ sở để kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến ANTT tại địa bàn.

(3) Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, khám phá, nhất là bắt giữ nhanh các đối tượng gây án trong các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm, xử lý nghiêm nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, răn đe tội phạm.

(4) Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong điều tra, xác minh, xử lý tội phạm; nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn lực cho lực lượng Cảnh sát hình sự, đảm bảo nguồn kinh phí, đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong PCTP.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý: Ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để thẩm lậu vào nước ta

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã chỉ đạ lực lượng đấu tranh hiệu quả với các đường dây tội phạm ma tuý liên tỉnh, xuyên quốc gia. Lực lượng CSĐG tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 110.250 vụ, 169.244 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: 5.120,933 kg heroin; 11.895,69 kg + 5.443.457 viên ma tuý tổng hợp, 2.869,02 kg cần sa; 154,79 kg cocain; 458,88 kg thuốc phiện; 2.500 kg lá Khát cùng nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan (số liệu được tính từ năm 2016 đến hết 9 tháng đầu năm 2020).

Ngoài ra trong năm 2019, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 90 vụ, 307 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ: 636,5 kg heroin; 120,54 kg cocain; 2.023,5kg và 237.787 viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan…

Mục tiêu công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời điểm hiện nay là ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để thẩm lậu vào nước ta qua các tuyến đường biên giới trên bộ, tuyến hàng không, đường biển; kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia.

Triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các tụ điểm lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý chặt chẽ tiền chất, hóa chất không để các đối tượng lợi dụng để sản xuất trái phép chất ma túy trong nội địa. Kiềm chế sự gia tăng số lượng người nghiện ma túy; thống kê, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy.

Đảng uỷ Cục đã chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát Biển tập trung đấu tranh với các đường dây ma túy lớn, xuyên quốc gia như thời gian vừa qua. Đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất ngăn chặn, không để tội phạm ma túy quốc tế cấu kết với các đối tượng trong nước thiết lập đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam và đi tiếp sang nước ngoài, quyết tâm không để Việt Nam thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đào tạo: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng giáo dục, đào tạo trong  CAND.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục, đào tạo “là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội”; đồng thời, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ Cục Đào tạo đã ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của lực lượng CAND.

Trong những năm tới, nhiệm vụ của lực lượng CAND nói chung và nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong CAND nói riêng có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng CAND phải có nguồn nhân lực phát triển ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; công tác giáo dục, đào tạo trong CAND phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện.

Với phương châm “Chủ động - Đổi mới - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đảng bộ Cục Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý và chất lượng công tác giáo dục, đào tạo trong CAND, trong đó xác định một số nhiệm vụ, giải pháp có ý nghĩa “đột phá” là: (1) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, đào tạo trong CAND. Tham mưu phân cấp, phân quyền hợp lý; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND.

(2) Tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của các trường CAND; hoàn thiện ngành nghề, đổi mới phương thức tổ chức đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo; tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CAND. (3) Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, đào tạo trong CAND…

Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an: Tiếp nhận, giải quyết tốt các tin báo, tố giác tội phạm

Cơ quan CSĐT (CSĐT) các cấp trong lực lượng Công an đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức phòng ngừa, đấu trận với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ và Quốc hội giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Văn phòng cơ quan CSĐT đã tiếp nhận, giải quyết 487 tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong đã kết thúc 479 tố giác, tin báo, đạt 98,4%. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo 110 và lãnh đạo Bộ Công an giao, cơ quan CSĐT đều điều tra đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Điển hình như vụ buôn lậu thiết bị y tế đã qua sử dụng, kém chất lượng; vụ vận chuyển hàng cấm xảy ra tại Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng; vụ án Phan Văn Anh Vũ và Công ty Bắc Nam 79 xảy ra tại Đà Nẵng. Kết thúc điều tra đề nghị truy tố 21 bị can, trong đó có nhiều bị can nguyên là lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành của Đà Nẵng.

Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự được thực hiện hiệu quả, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã hướng dẫn thẩm định hơn 1 nghìn vụ án của cơ quan CSĐT các cấp xin ý kiến, giúp cơ quan CSĐT các cấp kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, xử lý tội phạm, bảo đảm đúng pháp luật. Tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan CSĐT tổ chức tốt các cuộc họp liên ngành Tư pháp Trung ương, bàn thống nhất chủ trương giải quyết đối với các vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc về quan điểm chứng cứ, áp dụng pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm.

Cơ quan CSĐT cũng thực hiện tốt chức năng điều phối hợp tác trong khuôn khổ Interpol, ASEANpol, góp phần nâng cao vị thế trách nhiệm của Việt Nam với quốc tế, củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trong khuôn khổ ASEAN...Anh Hiếu - Phương Thủy
.
.
.