Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND

21:41 23/04/2012
“Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Đồng thời chú trọng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học cũng như các cơ quan thông tin, báo chí CAND ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo.

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lý luận Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị về phía khách mời có đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; đồng chí Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TW. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng, GS. TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Báo cáo tổng kết công tác lý luận (CTLL) CAND tại Hội nghị khẳng định trong suốt gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND luôn nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của lý luận đối với thực tiễn bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Để đổi mới CTLL CAND, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ban hành Chỉ thị về “Công tác lý luận CAND trong tình hình mới”.

Sau gần 20 năm thực hiện Chỉ thị, CTLL CAND đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Công tác nghiên cứu, xây dựng và phát triển lý luận CAND đã góp phần giải quyết về mặt lý luận nhiều vấn đề mới nổi lên trong lĩnh vực đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND. Đến nay, lực lượng CAND đã xây dựng được hệ thống lý luận phong phú, đa dạng, mang đặc thù riêng và tương đối toàn diện về bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, XDLL CAND…

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác lý luận trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm xây dựng, phát triển lý luận CAND. Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, đòi hỏi công tác lý luận của lực lượng CAND cần nỗ lực phấn đấu; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vai trò quan trọng của công tác lý luận với các hoạt động công tác, chiến đấu và XDLL CAND.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu cần tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện những quan điểm mới về bảo vệ ANTT theo tinh thần NQ Đại hội XI của Đảng; nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổng thể mang tầm chiến lược về công tác lý luận CAND đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận CAND, nhất là về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Đồng thời chú trọng kiện toàn các cơ quan chuyên trách làm công tác nghiên cứu chiến lược và khoa học cũng như các cơ quan thông tin, báo chí CAND ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng cường đội ngũ cán bộ có học hàm, học vị, cán bộ có khả năng nghiên cứu để hình thành các cơ quan nghiên cứu lý luận chuyên sâu của lực lượng CAND. Nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường CAND…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hiền mong muốn trong thời gian tới công tác lý luận CAND sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả, thành tựu hơn nữa, góp phần phục vụ tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã Công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng lý luận Bộ Công an, gồm 21 thành viên, do Bộ trưởng Trần Đại Quang làm Chủ tịch Hội đồng và 5 tiểu ban thuộc Hội đồng; công bố Quy chế về tổ chức, hoạt động Hội đồng

Việt Hưng