Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp Đoàn đại biểu nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

22:16 12/12/2014
Chiều 12/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng được tiếp các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trong không khí thân tình, đồng chí Lê Hồng Anh đã thông báo với Đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2014. Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và đồng bào cả nước, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Đời sống của nhân dân được nâng lên… Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang đã đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện đường lối đổi mới, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày phát triển. Trong kết quả chung đó có sự đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XI, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra; là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp.

K.T