Ông Trần Việt Trường được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

10:32 15/10/2020
Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ là tiến sĩ Quân sự. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trường là Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Bí thư Thành ủy.

Ngày 15/10, HĐND TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2020 kỳ họp thứ 18, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP.

HĐND miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quang Mạnh và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP đối với ông Trương Quang Hoài Nam. Ông Nam đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

HĐND giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Trần Việt Trường. Các đại biểu đã bầu ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP với kết quả đạt 96,15%.

Ông Trần Việt Trường (bên trái), tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Ông Trần Việt Trường là Trưởng Ban Tuyên giáo được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Việt Trường sinh năm 1971, quê huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang. Ông Trường có trình độ chuyên môn là tiến sĩ Quân sự, thạc sĩ Chính trị học chuyên ngành Xây dựng Đảng. Ông Trường là cử nhân chính trị, có trình độ lý luận Chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã trải qua các chức vụ, gồm: Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Bí thư Quận uỷ Ninh Kiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ.

Văn Vĩnh