Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ký Thông tư Liên tịch phối hợp công tác

Thứ Năm, 27/08/2015, 18:11
“Giữ vững an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên; giữ gìn an ninh, trật tự tại các nhà trường, cơ sở giáo dục” – là nội dung công tác trọng tâm đề ra tại Lễ ký Thông tư Liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục giữa Bộ Công an – Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, chiều 27/8.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Vũ Luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì Lễ Ký Thông tư Liên tịch. Dự buổi Lễ có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong những năm qua, sự phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với ngành Giáo dục và Đào tạo từ Trung ương đến địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đã đạt được những kết quả tích cực. Trong từng giai đoạn cụ thể, nội dung công tác phối hợp giữa hai ngành luôn được lãnh đạo hai Bộ quan tâm chỉ đạo, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận Ký Thông tư Liên tịch phối hợp công tác.
Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận cùng các đại biểu tại buổi Lễ .

Qua đó giữ vững được thế chủ động chiến lược, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu của các thế lực thù địch; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ đội ngũ trí thức, nhà giáo, học sinh, sinh viên; giữ gìn an ninh, trật tự tại các nhà trường, cơ sở giáo dục, nhất là an toàn cho các kỳ thi quốc gia, các hoạt động lớn của ngành Giáo dục.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ rõ thời gian tới lực lượng Công an và ngành Giáo dục và Đào tạo cần có cơ chế, nội dung, biện pháp công tác phối hợp bảo đảm toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ hơn nữa.

Việc ký kết Thông tư Liên tịch ngày hôm nay là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng Công an phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện mục tiêu nêu trên. “Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch; định kỳ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để việc thực hiện Thông tư liên tịch ngày càng mang lại hiệu quả cao. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.” - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận chân thành cảm ơn Bộ Công an đã tổ chức buổi Lễ có ý nghĩa hết sức quan trọng này; khẳng định thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao; mong muốn trong thời gian tới các đơn vị chức năng của hai Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể để triển khai, thực hiện có hiệu quả Thông tư Liên tịch; góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn đoàn kết, gắn bó; góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển đất nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thế hệ con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Việt Hưng
.
.
.