Đề xuất trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Mẹ Việt Nam Anh hùng

07:20 22/06/2021
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.


Theo dự thảo, mức chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng làm cơ sở xác định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện vẫn là 1.624.000 đồng. Tại dự thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất cụ thể quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng.

P.H