Đà Nẵng bác thông tin cấp “sổ đỏ” cho người nước ngoài

06:16 09/07/2020
Ngày 8/7, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Đà Nẵng khẳng định, TP Đà Nẵng không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho cá nhân là người nước ngoài (NNN); đồng thời, phản bác thông tin việc NNN “núp bóng” các cá nhân là người Việt Nam để sở hữu đất đai ở những vị trí nhạy cảm, có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.


Ông Hùng cho rằng, theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì cá nhân là NNN không thuộc đối tượng được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), cấp GCNQSDĐ tại Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư (thời hạn thuê đất theo thời hạn của dự án đầu tư nhưng không quá 50 năm); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn là giá trị QSDĐ thì phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Đối với các dự án, khu đất thuộc khu vực ven biển, biên giới biển theo quy định thì các Sở, ngành có liên quan đã tham mưu UBND TP Đà Nẵng có văn bản xin ý kiến của 3 Bộ (Quốc phòng, Công an, Ngoại giao) trước khi thực hiện các thủ tục tiếp theo...

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về đầu tư thì cho phép nhà đầu tư nước ngoài góp vốn với doanh nghiệp Việt Nam để đầu tư kinh doanh; đồng thời, việc lập thủ tục đăng ký góp vốn nêu trên thì do cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện và không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đang quản lý, sử dụng đất, sau khi góp vốn có yếu tố nước ngoài sẽ trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động đầu tư có liên quan đến đất đai. Ngoài ra, NNN hoạt động đầu tư ở Việt Nam bằng các hình thức cưới vợ, hoặc chồng là người Việt Nam theo Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài này có thể "núp bóng" gián tiếp, hoặc trực tiếp sử dụng đất đã được cấp cho người Việt Nam để hoạt động đầu tư.

Đối với các cá nhân nhận chuyển nhượng QSDĐ đều là người có quốc tịch Việt Nam; đối tượng nhận chuyển nhượng QSDĐ đều là các tổ chức trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định.

Trên cơ sở Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ và các hồ sơ có liên quan đã được cơ quan công chứng chứng thực, cơ quan đăng ký đất đai không đủ thẩm quyền, chức năng để xác định các trường hợp NNN "núp bóng" cá nhân, hoặc tổ chức kinh tế Việt Nam đứng tên mua đất. Vì thế, cơ quan đăng ký đất đai không thể từ chối việc tiếp nhận hồ sơ chuyển QSDĐ và đã thực hiện đăng ký biến động về đất đai; lập thủ tục cấp, đổi GCNQSDĐ cho các trường hợp nêu trên theo đúng quy định…

Theo ông Hùng, nhằm ngăn chặn tình trạng NNN "núp bóng" người Việt Nam sở hữu đất đai thì cần phải rà soát các Luật có liên quan, như Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở… để đảm bảo tính thống nhất và chặt chẽ trong việc giải quyết các hoạt động đầu tư có yếu tố nước ngoài.

Trong công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý hoạt động xây dựng, cần phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết…, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan; đặc biệt là thực hiện lấy ý kiến các Bộ, ngành đối với khu vực ven biển, khu vực cần đảm bảo yếu tố an ninh, quốc phòng theo quy định.

Ngoài ra, đối với các trường hợp có yếu tố nước ngoài hoạt động và lợi dụng kẽ hở của pháp luật để "núp bóng" cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam thực hiện mua bán, sở hữu đất đai tại Việt Nam, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng, an ninh cung cấp thông tin về các trường hợp này để Sở TN&MT kịp thời báo cáo UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý; áp dụng các biện pháp chế tài, ngăn chặn.

Hoài Thu