Bộ Y tế và Ban Dân vận Trung ương ký kết phối hợp công tác

17:04 12/12/2014
Ngày 12/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế và Ban Dân vận Trung ương đã ký kết chương trình phối hợp công tác.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo niềm tin và sự đồng thuận của xã hội đối với hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Ban Dân vận Trung ương ký kết chương trình phối hợp công tác.

Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược, chủ trương, chính sách phát triển y tế liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và công tác dân vận có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành Y tế; phối hợp quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Y tế liên quan đến công tác dân vận; phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các quy định của Nhà nước, của Bộ Y tế và chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân…

Trong kế hoạch, 2 bên cũng sẽ phối hợp kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế; phối hợp nắm bắt những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân liên quan đến thủ tục hành chính, khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và những vấn đề có liên quan, kịp thời tham mưu cho Đảng, Chính phủ và các cấp chính quyền chỉ đạo giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân và của ngành Y tế.

Thanh Hằng