Báo cáo Thường vụ Quốc hội giải quyết vướng mắc của Bộ luật Lao động

09:07 12/12/2014
Tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ này thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo và xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bộ luật Lao động hiện hành.

Đó là những vướng mắc liên quan đến tình trạng người lao động sắp nghỉ hưu xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp thôi việc; thời hạn hợp đồng lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và việc xử lý quyền, lợi ích của người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có chủ sở hữu bỏ trốn.

V.H .