Tìm sự thật để tồn tại

15:29 22/08/2021

Nguyễn Thanh Lâm

Muốn cởi chuông thì tìm kẻ buộc chuông
Muốn tìm corona thì tìm kẻ sản sinh ra nó
Tìm ở động vật hoang dã ư?
Động vật không biết nói tiếng người
Động vật sống bản năng không nói dối
Các nhà khoa học đã tìm ra đến 90 phần trăm co ro na sinh ra từ phòng thí nghiệm
Còn 10 phần trăm còn phải hỏi chuột, hỏi dơi
Chuột, dơi không biết nói tiếng người
Ôi! 10 phần trăm còn trong bóng tối!
Bóng tối lặng câm trong lòng người làm việc ở phòng thí nghiệm

Họ sợ, và điều gì chuộc khiến họ lặng im ôi lương tâm
Người buộc chuông bị đe doạ không dám cởi chuông
Nên chiếc chuông tử thần treo trên đầu nhân loại
Kêu âm âm u u rợn lạnh hãi hùng
Co rona, deta... và biết bao biến chủng khác
Thế giới loài người mai... kia sẽ ra sao?
CHỈ CÒN MỘT CÁCH: Tìm sự thật để tiêu diệt corona
TÌM SỰ THẬT ĐỂ TỒN TẠI

                                                           11/8/2021