Nắng sớm về

Thứ Sáu, 10/05/2024, 05:37

Phương Uyên

Hôm nay nắng lại trở về
Bao nhiêu rạo rực tái tê lòng người
Nắng vàng tươi nắng vàng tươi
Tiếng ai trong gió nụ cười lắt lay

Tự mình ngồi nhớ tháng ngày
Mỗi lần nắng mới lên ngay có chàng
Thế mà mọi thứ sang trang
Sao giờ vắng bặt đường làng phôi phai

Nhìn vệt nắng chẳng nguôi ngoai
Nắng kia hiện hữu giống ai một thời
Giờ đây tất cả chơi vơi
Người xưa ấy bước xa vời mọi khi

Nắng lên nhè nhẹ xuân thì
Giọng em líu ríu như khi cùng chàng
Trà môi em nhấp dịu dàng
Rưng rưng đáy chén ngỡ ngàng nắng lên.

.
.
.