Mây

Thứ Hai, 12/02/2024, 18:36

Trang Thanh

hai chúng ta
những sợi mây mỏng mảnh
đuổi bắt nhau
mỏng mảnh
vui - hát bên trời làm nắng
đau - khóc dưới trời làm mưa
không chạy trốn, chẳng hao gầy
biến suy không tưởng tượng
bện rời không cố ý
buông lơi và bay bay
trong lớp lớp kiếp mây
tinh khôi nắng
ấp ôm hoa
nở muôn vàn ngọt đắng
để buông trọn kiếp này
mặc nhiên nương gió
để mỗi khắc giây này
bồng bềnh dâng gió
mẹ quyền năng sinh nở
những cuộc bay

.
.
.