Giọng quê

17:02 26/08/2021

Đàm Chu Văn

Giọng sao hiền hậu thiệt thà
Anh nghe như tưởng quê ta bên mình
Trái tim xao nhịp rung rinh
Kiếp này có kịp tìm mình nữa chăng?
Anh về luyện đá thành trăng
Sáng lên một mảnh thu rằm soi chung
Bước chân khắp chốn khắp vùng
Nước trong thu thủy những mong một ngày
Trời còn để có hôm nay (*)
Tri âm dường ấy dường này chứ đâu!
Ngược về đồng cạn đồng sâu
Tìm ngày xưa ấy thắm màu áo em
Hoa niên chẳng kịp bén rèm
Đã mang vôi sống trầu têm vội vàng
Nhẫn nhu yên phận lỡ làng
Giật mình vỡ giấc bàng hoàng đêm đêm…

Tình quê rượu cất nồng men
Vắt trong như nước đánh phèn. Mà say.

-------

(*): Truyện Kiều.