Gió mùa

Thứ Sáu, 18/08/2023, 09:06

Hồ Hoàng Đông

Gió mùa ùa qua phố
Lao xao vàng lá rơi
Bàn tay vừa trở lạnh
Tình riêng đã luân hồi

Trôi lăn tròn một kiếp
Nợ nần chưa phai phôi
Rét mướt em có níu
Ta rơi rụng bên đời.

.
.
.