Đèo Gà ai nhớ

Thứ Hai, 05/02/2024, 15:34

Vân Ngà

Bóng ngựa thồ vắt vẻo cheo leo
                     Đèo Kéo Kha - Đèo Gà
Ngõ mở miền yêu dấu
Ngàn đời mây
Vẫn mùa đông nương náu
Vắt trên cành địa lan nơi vách đá cằn khô.

Đèo Gà những đoàn xe nhấp nhô
Dây cung đã căng lên Na Hang Chiêm Hóa
Qua Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên
Mang phồn thực mùa xuân hối hả
Đi về miền ngược miền xuôi

Đèo Gà như mạch máu
Nuôi hồng hào da thịt quê tôi
Đêm Chiêm Hóa trăng sông Gâm
                                 huyền hoặc
Vẳng tiếng then ai rắc, tự lưng trời

                                        Chiêm Hoá - Xuân 2022

.
.
.