Đàn kiến

Thứ Hai, 05/02/2024, 12:26

Hữu Việt

Trên bờ tường rêu sắc nhọn
một đàn kiến hành quân
kiến đen nắm tay kiến đỏ
kiến trắng vịn lưng kiến vàng
hình như chúng đang đi về phía mùa xuân

Mùa xuân ở đâu? Nào ai biết
khi chúng ta bận ngồi sau bàn viết
đếm những túi quà hay lật các tờ lịch
đau đầu tính toán nghênh xuân
hoặc quay cuồng trong mờ mịt tất niên

Thì đàn kiến sắp đến đoạn cuối bức tường
và leo lên cành hoa giấy nhú mầm
lưu lại vệt đi cuối cùng trước khi biến mất.
Xuân là một trạng thái cảm xúc
thong thả lòng xuân sẽ đến đích xuân.

                            2023

.
.
.