Ảo tưởng cát

Thứ Năm, 09/02/2023, 15:29

Hải Đường

Rang bỏng dấu chân lạc đà
rang khô sa mạc cát già triệu năm
cát ru bãi biển âm thầm
dấu chân ấm mịn, tay cầm cát non

Cát là mẹ, cát là con
là trong là đục, hạt tròn hạt vuông
là nhúm nhỏ, là đại dương
có khi say máu trên đường đua tranh

Có khi lơ lửng trời xanh
ngỡ mình vàng bạc dát quanh mặt trời
tôi chia hạt cát nhỏ nhoi
mượn cánh chim gửi cho người đang bay.

                                                     31-11-2023

.
.
.