Miễn phí trước bạ đối với ô tô điện trong 3 năm từ ngày 1/3/2022

10:22 07/02/2022

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ vừa được Chính phủ ban hành.

Theo đó, trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực (ngày 1/3/2022), đối với ô tô điện chạy pin, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.

Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Nghị định cũng quy định mức thu lệ phí trước bạ của nhà, đất là 0,5%; tàu thủy kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn, thuyền kể cả du thuyền, tàu bay là 1%; xe máy là 2%. 

Nguyễn Hương
.
.
.