Áp tiêu chuẩn khí thải mới đối với ôtô nhập “second hand”

20:40 04/04/2019
Kể từ ngày 15-5 tới đây, ôtô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4, thay vì mức 2 và 3 như hiện nay.

Cụ thể, Điều 5 Quyết định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu nêu rõ, ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử dụng nhập khẩu áp dụng Mức 4 kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực (15-5-2019).

Xe cũ nhập khẩu sẽ bị áp tiêu chuẩn khí thải mới.

Trong trường hợp ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan hoặc đã về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 15-5-2019 thì sẽ vẫn áp dụng Mức 3 đối với xe ôtô lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc Mức 2 đối với xe ô tô lắp động cơ cháy do nén.

Quy định mới cũng nêu rõ, ôtô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ôtô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1.

Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ôtô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 kể từ ngày 1-1-2021; sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 kể từ ngày 1-1-2020.

Được biết, mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

Quyết định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, quản lý, kiểm tra, kiểm định xe ô tô tham gia giao thông, xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu; không áp dụng đối với các loại xe ô tô của Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

Việc tăng mức khí thải tiêu chuẩn đối với các loại xe ôtô tham gia giao thông và xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, trong bối cảnh lượng phương tiện cả nước ngày càng tăng và lượng khí phát thải ra môi trường ngày càng nghiêm trọng.

V.Cường