Thêm cổ phiếu “họ” FLC bị đình chỉ giao dịch

Thứ Sáu, 17/02/2023, 20:37

Sau 709.997.807 cổ phiếu FLC "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin" bị hủy niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp tục đưa vào diện bị đình chỉ giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (GAB) do chưa thực hiện công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, đã quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Theo HOSE, trước đó, ngày 30/9/2022, HOSE đã ra quyết định về việc chuyển cổ phiếu GAB của Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Song song, công ty được theo dõi ở diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng theo Quyết định số 915/QĐ-SGDHCM ngày 28/12/2022 của HOSE. Công ty đã có công văn số 17/2022/CV-GAB ngày 4/10/2022 về việc giải trình và biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, hết ngày 15/2/2023, quá 6 tháng so với thời hạn quy định (thời hạn công bố thông tin là ngày 15/8/2022), công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Thêm cổ phiếu “họ” FLC bị đình chỉ giao dịch  -0
FLC cho biết đang nỗ lực để bảo đảm quyền lợi của cổ đông.
 

Vì vậy, HOSE thực hiện chuyển cổ phiếu GAB từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do công ty chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Như vậy, “họ” FLC tiếp tục gặp rắc rối trên sàn niêm yết. Trước đó, HOSE cũng ra quyết định huỷ niêm yết 709.997.807 cổ phiếu FLC vì "vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin". Mệnh giá niêm yết 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày huỷ niêm yết có hiệu lực 20/2/2023.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng giám đốc FLC đã gửi lời xin lỗi cổ đông, giãi bày về nỗ lực nhằm không huỷ niêm yết cổ phiếu nhưng không thành công.

HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn FLC bày tỏ mong muốn rằng các cổ đông có thể hiểu cho những khó khăn mà FLC đang đối mặt và tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn trong giai đoạn khó khăn này.

Tập đoàn FLC cho biết sẽ thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu FLC trên hệ thống giao dịch UPCoM ngay sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch.

FLC cũng cho biết HĐQT và Ban lãnh đạo FLC đang nỗ lực hết mình để xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định, nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết để cổ phiếu FLC sớm quay lại giao dịch bình thường trên hệ thống UPCoM và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.

Hà An
.
.
.