Hơn 300 cá nhân, đơn vị bị xử phạt về chứng khoán

Thứ Bảy, 08/10/2022, 09:40

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết về công tác giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán: Trong tháng 9/2022, cơ quan này đã ban hành 43 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 1,938 tỷ đồng.

Hơn 300 cá nhân, đơn vị bị xử phạt về chứng khoán -0

Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 304 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 23,859 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là chậm hoặc không công bố thông tin theo đúng quy định, thực hiện mua bán cổ phiếu không báo cáo cơ quan chức năng…

B.K.
.
.
.