#quyết định giao đất

Huy động góp vốn khi chưa có  quyết định giao đất
11:07 15/03/2015
Dự án đầu tư Khu dân cư Bà Điểm được chuẩn bị từ năm 2002, khởi công tháng 9/2008 với nhiều thay đổi về mô hình hoạt động của doanh nghiệp, khó khăn về vốn, đến thời điểm tháng 3/2013 cơ bản hoàn thành 80% đầu tư xây dựng hạ tầng.
10:21 26/12/2014
Thực hiện xóa dự án treo trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân trong việc cấp phép xây dựng, cấp quyền sử dụng đất, trong 2 năm vừa qua TP Hồ Chí Minh đã rà soát, hủy bỏ chủ trương chấp thuận đầu tư và thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất đối với 536 dự án, tổng điện tích lên tới hơn 5.395 ha.