#giảm thuế nhập khẩu

Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu các mặt hàng dầu
17:26 21/05/2015
Sau động thái tăng giá xăng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2015/TT-BTC về Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.