#nghị quyết ủng hộ

10:29 06/12/2014
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ lần đầu tiên thông qua một nghị quyết ủng hộ những nỗ lực giải quyết hòa bình các tranh chấp ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, và việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông.