#tàu nước ngoài bị chìm

Tiếp tục tìm kiếm 19 thuyền viên tàu nước ngoài bị chìm
15:55 04/01/2015
Viet Nam MRCC đã chỉ đạo các tàu và phương tiện như Pan Uno, Kota Nekad (quốc tịch Singapore), tàu kéo OLNG Muttrah (treo cờ OMAN) tổ chức tìm kiếm đã cứu sống được bếp trưởng, vớt được thi thể thuyền trưởng của tàu Bulk Jupiter.