# một cửa liên thông

Mô hình đột phá trong cải cách hành chính
09:06 07/01/2015
Ngày 26/3/2014, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động. Đây là cơ quan đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các tổ chức, công dân. Đây là mô hình đầu tiên triển khai trong cả nước, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong cải cách hành chính.